دموکراسی و نقش فرد – بخش ۲

Program Picture
دموکراسی و نقش فرد – بخش ۲
تیر ۹, ۱۳۹۷

افراد در دموکراسی چه نقشی دارند؟ آیا نقش افراد به دادن رأی خلاصه می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه