دل‌نوشته‌ها

program picture

دل‌نوشته‌ها

این مجموعه دل‌نوشته‌های جوانانی است که به دلیل اعتقاد به آیین بهائی، حق تحصیل از آنها گرفته شده. در این نامه‌ها که خطاب به دوستان، هم‌وطنان، یا مسئولان کشور نوشته شده، صدای جوانانی را می‌شنویم که گر چه از ظلمی که بر آنها رفته شگفت‌زده، شاکی، و غمگین‌اند، اما به تصمیمی که گرفته‌اند آگاهند و می‌بالند. برای اضافه نشدن به دردسرهای نویسنده‌های این نامه‌ها، در این برنامه‌ها اسمی از آنها برده نشده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه