Program Picture

دل‌نوشته‌ها

فصل ۱ – قسمت ۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۵

دل‌نوشته‌ جوانی ایرانی خطاب به هموطنانش درباره این مدعا که «در ایران تفتیش عقیده نیست و بهائی­‌ها در دانشگاه مشغول تحصیل هستند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه