دل‌شکستگی – بخش ۲

دل‌شکستگی – بخش ۲
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

هفته‌ گذشته در نقطه‌سرخط، مکانیسم دفاعی بدن در مورد دلشکستگی را بررسی کردیم. این هفته در ادامه‌ یادداشت هفته‌ پیش درخواهیم یافت که برای درمان دلِ شکسته چه باید کرد.

ثبت نام در خبرنامه