دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا

دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا
شهریور ۳, ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۱) درباره دلایل پیشرفت تصاعدی شیوع ویروس کرونا.

ثبت نام در خبرنامه