دلار در ایران: فراتر از یک واقعیت اقتصادی

دلار در ایران: فراتر از یک واقعیت اقتصادی
دی ۶, ۱۳۹۷

این هفته در نقطه سرخط، فلش بکی می‌زنیم به ۶ سال پیش، و با مرور یادداشت «چه کسی ما را به دلار آویخت؟»، وضعیت امروزمان را با ۶ سال پیش مقایسه می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه