دعا
دی ۲۷, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی،‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: به اعتقاد بهائیان، دعا و مناجات وسیله‌ای موثر برای …

ثبت نام در خبرنامه