Program Picture

دستیابی به صلح پایدار

خرداد ۱, ۱۳۹۵

گفت‌وگوی دکتر معین افنانی با سویدا معانی، وکیل بین الملل، نویسنده و بنیان گذار مرکز صلح و حکومت جهانی، در مورد بنای یک فدراسیون جهانی به عنوان کلید اصلی در حل بحران‌های جهان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه