دستگیری
بهمن ۲۸, ۱۳۹۴

دختر دایی یوتاب و چند تن از بهائیان دیگری که در مؤسّسه علمی آزاد خدمت می‌کردند، دستگیر می‌شوند.

ثبت نام در خبرنامه