دستاورد بزرگ علمی دانشجوی محروم از تحصیل – بخش ۱

دستاورد بزرگ علمی دانشجوی محروم از تحصیل – بخش ۱
آبان ۲۹, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر پدرام روشن، از محققان برجسته شرکت گوگل – بخش 1.
دکتر پدرام روشن از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل در ایران است، که دستاورد علمی اخیر در ساخت کامپیوترهای کوآنتمی نام او را بر سر زبان‌ها انداخت.

ثبت نام در خبرنامه