Program Picture

دزد در شب

قسمت ۶
۰۹ تیر ۱۳۹۶

برّرسی نشانه‌های ظهور حضرت مسیح، در سال ۱۸۴۴ میلادی، و چگونگی برخورد منتظران ظهور ایشان، با این نشانه‌ها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه