Program Picture

دزد در شب

قسمت ۱۵
۱۸ تیر ۱۳۹۶

– پیشگویی در مورد نَسَب موعود
– واقعه‌هایی که می‌بایست در زمان ظهور موعود، در شهرهای عکّا و حیفا، رخ بدهند

news letter image

ثبت نام در خبرنامه