در پی دنیایی صلح‌آمیز

در پی دنیایی صلح‌آمیز
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱

در این قسمت با دکتر شاپور راسخ، جامعه‌شناس ایرانی و بهائی آشنا میشیم که هدفش خدمت به تمام مردم جهان بود.

ثبت نام در خبرنامه