قسمت ۳ – مصرف‌گرایی

Program Picture

در ایام کرونا چه می‌گذرد

قسمت ۳ – مصرف‌گرایی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بشر متمدن قرن حاضر که جز مصرف‌گرایی هدف دیگری را دنبال نمی‌کند، شاید در سایه قرنطینه مسایل دیگری را تجربه کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه