در ایام کرونا چه می گذرد – قسمت اول – عیدی طبیعت

Program Picture
در ایام کرونا چه می گذرد – قسمت اول – عیدی طبیعت
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

در این قسمت به کاهش ازدحام و آلودگی و منظر تازه طبیعت در شهرهای بزرگ ،در شروع سال ۹۹ پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه