قسمت ۱ – عیدی طبیعت

Program Picture

در ایام کرونا چه می‌گذرد

قسمت ۱ – عیدی طبیعت
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

در این قسمت به کاهش ازدحام و آلودگی و منظر تازه طبیعت در شهرهای بزرگ ،در شروع سال ۹۹ پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه