تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی

تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی
آبان ۲۷, ۱۳۹۸

بخشی از پیام بیت العدل اعظم مورخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ میلادی را زینت بخش این روزهای امروز می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه