در آستانه رضوان

Program Picture
در آستانه رضوان
فروردین ۳۱, ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای مهرداد بشیری، پژوهشگر مستقل تاریخ و دین پیام حضرت بهاءالله که صد و هفتاد ونه سال پیش درجهان طنین انداز شد، امروز جهانیان را به سوی آزادی، برابری، صلح و عدالت فرا می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه