Program Picture

درگذشت عبدالبهاء

شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

این برنامه به شرح درگذشت عبدالبهاء و عکس‌العمل افراد و جوامع مختلف به این واقعه می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه