درگذشت حضرت عبدالبهاء

درگذشت حضرت عبدالبهاء
آذر ۳, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر رامین عالی زاده، پژوهشگر آثار آیین بهائی مروری بر پاره‌ای از ابعاد درگذشت حضرت عبدالبهاء و تاثیر آن بر جامعه بهائی و جهان آن زمان و بعد از آن

ثبت نام در خبرنامه