درگذشت حضرت عبدالبهاء – بخش ۱

Program Picture
درگذشت حضرت عبدالبهاء – بخش ۱
آذر ۳, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر رامین عالی زاده، پژوهشگر آثار آیین بهائی

مروری بر پاره‌ای از ابعاد درگذشت حضرت عبدالبهاء و تاثیر آن بر جامعه بهائی و جهان آن زمان و بعد از آن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه