درگذشت حضرت عبدالبهاء – قسمت ۲

درگذشت حضرت عبدالبهاء – قسمت ۲
آذر ۱۰, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر رامین عالی زاده، پژوهشگر آثار آیین بهائی

اهمیت عهد و میثاق الهی و تاثیر سرنوشت ساز لوح عهدی و الواح وصایا

ثبت نام در خبرنامه