درس‌های مشروطه

Program Picture
درس‌های مشروطه
خرداد ۶, ۱۳۹۶

در این آخرین قسمت از راه تازه، استاد وحید خرسندی در گفتگو با هومن عبدی، در رابطه با درس‌های مشروطه و اثرگذاری آن برای آیندگان صحبت خواهند کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه