درخشش شمع‌های روشن

درخشش شمع‌های روشن
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

آن کس که من در او صفات فرشته گون می‌بینم، تو چگونه می‌شود که جز سیاهی چیزی در او نمی‌بینی؟ و او که تو فرشته می‌بینی چگونه است که من او را انسانی عادی می‌یابم با همه خطاهای همیشگی بشری؟

ثبت نام در خبرنامه