درخت زندگی

درخت زندگی

تا به حال به این فکر کردین که می‌تونیم به زندگیمون و خانوادمون مثل یک گیاه، یک موجود زنده نگاه کنیم که به میزانی که براش محیط مناسب و‌ آب و نور فراهم کنیم ریشه‌هاش تو خاک‌عمیق میشه و شاخ و برگش به آسمون میره و از سایه و میوه‌هاش آدمای دیگه هم میتونن استفاده کنن.
تو برنامه‌ی «درخت زندگی» با آدمایی که از نحوه رشد درخت زندگیشون و جنس آب و‌ نور و خاکی که باهاش رشد میکنن برامون میگن آشنا می‌شیم.

تا به حال به این فکر کردین که می‌تونیم به زندگیمون و خانوادمون مثل یک گیاه، یک موجود زنده نگاه کنیم که به میزانی که براش محیط مناسب و‌ آب و نور فراهم کنیم ریشه‌هاش تو خاک‌عمیق میشه و شاخ و برگش به آسمون میره و از سایه و میوه‌هاش آدمای دیگه هم میتونن استفاده کنن.
تو برنامه‌ی «درخت زندگی» با آدمایی که از نحوه رشد درخت زندگیشون و جنس آب و‌ نور و خاکی که باهاش رشد میکنن برامون میگن آشنا می‌شیم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه