درباره گروه تواندهی نوجوانان
مهر ۱۸, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با مرجان توفیق، چشم پزشک و مشوق گروه تواندهی نوجوانان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا درباره دستاوردهای این طرح گپی می‌زنیم. مرجان توضیح میده که این برنامه‌ها چه تاثیری بر آینده نوجوانان می‌گذاره.

ثبت نام در خبرنامه