درباره گروه توانمندسازی نوجوانان

یک گفتگوی ساده
درباره گروه توانمندسازی نوجوانان
مهر ۱۸, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با مرجان توفیق، چشم پزشک و مشوق گروه توانمندسازی نوجوانان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا درباره دستاوردهای این طرح گپی می زنیم. مرجان توضیح می ده که این برنامه ها چه تاثیری بر آینده این نوجوانان می گذاره

ثبت نام در خبرنامه