Program Picture
درباره گروه تواندهی نوجوانان
مهر ۱۸, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با مرجان توفیق، چشم پزشک و مشوق گروه تواندهی نوجوانان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا درباره دستاوردهای این طرح گپی می‌زنیم. مرجان توضیح میده که این برنامه‌ها چه تاثیری بر آینده نوجوانان می‌گذاره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه