درباره کنفرانس‌های بهائی

Program Picture
درباره کنفرانس‌های بهائی
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره کنفرانس‌های بهائی که اخیرا در سرتاسر جهان برگزار شد گپی می‌زنیم. سهند برامون از اهداف و میزان استقبال شرکت کنندگان در این کنفرانس‌ها می‌گه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه