درباره کنفرانس‌های بهائی

درباره کنفرانس‌های بهائی
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره کنفرانس‌های بهائی که اخیرا در سرتاسر جهان برگزار شد گپی می‌زنیم. سهند برامون از اهداف و میزان استقبال شرکت کنندگان در این کنفرانس‌ها می‌گه.

ثبت نام در خبرنامه