درباره پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده

درباره پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده
مرداد ۳۱, ۱۳۹۹

امروز هم در ادامه مصاحبه با بهاره اردستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه، درباره معنا و هدف زندگی گپی می‌زنیم. بهاره برامون از پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده میگه.

ثبت نام در خبرنامه