درباره پوچ گرایی و درد افراد رنج دیده

یک گفتگوی ساده
درباره پوچ گرایی و درد افراد رنج دیده
مرداد ۳۱, ۱۳۹۹
امروز هم درادامه مصاحبه با بهاره اردستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه، درباره معنا و هدف زندگی گپی می زنیم. بهاره برامون از پوچ گرایی و درد افراد رنج دیده میگه

ثبت نام در خبرنامه