درباره پروژه مشرق‌الاذکارجمهوری دمکراتیک کنگو

درباره پروژه مشرق‌الاذکارجمهوری دمکراتیک کنگو
اسفند ۶, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم شیوا امیری در آفریقا، درباره پروژه مشرق‌الاذکار یا همون معبد بهائی در جمهوری دمکراتیک کنگو گپی می‌زنیم. خانم امیری در خصوص چگونگی شکل‌ گیری این پروژه در این کشور صحبت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه