درباره هویت های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی

یک گفتگوی ساده
درباره هویت های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی
شهریور ۱۴, ۱۳۹۹
امروز هم درادامه مصاحبه با ساناز خسروی، پژوهشگر حوزه ی فلسفه دین، درباره هویت های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی گپی می زنیم. ساناز توضیح میده که دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی چیه و چطور میشه با پرورش هویت انسانی به همزیستی و وحدت انسانی نزدیکتر شد

ثبت نام در خبرنامه