درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی

Program Picture
درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با امین قضایی، جامعه‌شناس، در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی گپی می‌زنیم. امین برامون توضیح میده که چطور میزان رضایت از زندگی و مفهوم شادی در جوامع مختلف با ظهور این شبکه‌ها دستخوش تغییر شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه