درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی

درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با امین قضایی، جامعه‌شناس، در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییر جوامع انسانی گپی می‌زنیم. امین برامون توضیح میده که چطور میزان رضایت از زندگی و مفهوم شادی در جوامع مختلف با ظهور این شبکه‌ها دستخوش تغییر شده.

ثبت نام در خبرنامه