درباره مهاجرت اجباری از افغانستان

درباره مهاجرت اجباری از افغانستان
شهریور ۲۶, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بابک صامت، شهروند کشور افغانستان، در خصوص چالش‌های زندگی پناهجویان افغانستانی در ایران گپی می‌زنیم. بابک از تجربه شخصیش درباره مهاجرت و کوچ اجباری حرف میزنه.

ثبت نام در خبرنامه