درباره مهاجرت اجباری از افغانستان

Program Picture
درباره مهاجرت اجباری از افغانستان
شهریور ۲۶, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با بابک صامت، شهروند کشور افغانستان، در خصوص چالش‌های زندگی پناهجویان افغانستانی در ایران گپی می‌زنیم. بابک از تجربه شخصیش درباره مهاجرت و کوچ اجباری حرف میزنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه