درباره مقاومت سازنده بهائیان در ایران

Program Picture
درباره مقاومت سازنده بهائیان در ایران
اسفند ۱, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر حوزه فلسفه دین، نگاهی داریم به موضوع مقاومت سازنده بهائیان در ایران. ساناز برامون توضیح میده که این نوع از مقاومت، چه تفاوتی با سایر مبارزات خشونت پرهیز داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه