درباره مقاومت سازنده بهائیان در ایران

درباره مقاومت سازنده بهائیان در ایران
اسفند ۱, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر حوزه فلسفه دین، نگاهی داریم به موضوع مقاومت سازنده بهائیان در ایران. ساناز برامون توضیح میده که این نوع از مقاومت، چه تفاوتی با سایر مبارزات خشونت پرهیز داره.

ثبت نام در خبرنامه