Program Picture
درباره مفهوم خدمت
دی ۲۶, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با اشکان عنایتی، فعال در حیطه مسائل اجتماعی، به مفهوم خدمت نگاهی خواهیم داشت. اشکان برامون توضیح میده که چطور تغییر نگاه فردی به مفهوم زندگی و خدمت، می‌تونه در رسیدن به جامعه‌ای پویاتر تاثیرگذار باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه