Program Picture
درباره مفهوم توسعه پایدار
دی ۱۰, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر حوزه فلسفه دین، درباره مفهوم توسعه پایدار و ابعاد مختلف اون گپی می‌زنیم. ساناز برامون از دیدگاه آئین بهائی در این خصوص میگه و بعد روحانی و اخلاقی این موضوع رو بررسی می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه