یک گفتگوی ساده
درباره معنا و هدف زندگی
مرداد ۲۴, ۱۳۹۹
امروز در مصاحبه با بهاره اردستانی، دانش آموخته فلسفه، درباره معنا و هدف زندگی گپی می زنیم. بهاره سعی می کنه روند تاریخی اجتماعی تکامل این پدیده رو بررسی کنه

ثبت نام در خبرنامه