Program Picture
درباره معضل نژادپرستی
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره معضل نژادپرستی و راهکار جامعه بهائی برای این مشکل از طریق جامعه‌سازی گپی می‌زنیم. سهند برامون توضیح میده که چطور اقدامات جامعه بهائی می‌تونه به دستیابی برابری نژادی کمک کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه