درباره فعالیت‌های جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی

یک گفتگوی ساده
درباره فعالیت‌های جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی
مرداد ۱۰, ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با اشکان عنایتی در ادامه صحبت هفته پیشمون، با اشکان عنایتی گپی می‌زنیم درباره فعالیت‌هایی که جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی و قابلیت‌سازی ارائه میده. اشکان برامون میگه که چطور این فعالیت‌ها برای گروه‌های سنی مختلف طراحی شدن و چطور می‌تونن با تمرکز بر قابلیت‌های فردی روند تغییر در جامعه رو تسریع کنن.

ثبت نام در خبرنامه