درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران

Program Picture
درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران
مرداد ۱۵, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، در خصوص عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران گپی می‌زنیم. سهند از راهکارهایی برای تقویت این حس در فرد و اجتماع میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه