درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران

درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران
مرداد ۱۵, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، در خصوص عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران گپی می‌زنیم. سهند از راهکارهایی برای تقویت این حس در فرد و اجتماع میگه.

ثبت نام در خبرنامه