درباره‌ عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گفتگو

یک گفتگوی ساده
درباره‌ عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گفتگو
آبان ۹, ۱۳۹۹

امروز هم در مصاحبه با بهاره اردستانی، دانش‌آموخته‌ فلسفه، درباره‌ مبحث «گفتگو» و خصوصیات یک گفتگوی موفق و تاثیر‌گذارگپی می‌زنیم. بهاره برامون توضیح می ده که مغالطات کلامی و ذهنی چه تاثیری بر کیفیت گفتگو می گذارند.

ثبت نام در خبرنامه