Program Picture
درباره علل نژاد پرستی
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در حوزه فلسفه ادیان، درباره علل نژاد پرستی گپی می‌زنیم. ساناز برامون از راه‌کارهای موجود برای مقابله با این پدیده می‌گه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه