درباره ریشه‌های بحران اقتصادی ۱

Program Picture
درباره ریشه‌های بحران اقتصادی ۱
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان، درباره ریشه‌های بحران اقتصادی موجود در جهان و ایران گپی می‌زنیم. دکتر عابدیان برامون از لزوم تغییر نگاه برای یافتن راه‌کاری تازه می‌گن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه