درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد

Program Picture
درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای اشکان عنایتی فعال اجتماعی، درباره رویکرد جامعه بهائی برای رشد و پیشرفت در زمانه معاصر گپی می‌زنیم. اشکان برامون از تغییر برخی الگوهای جامعه بهائی در خصوص رشد و توسعه می‌گه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه