Program Picture
درباره راهکارهای کاهش اضطراب
۰۸ بهمن ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم دکتر لاله مهراد، روانشناس و موسس مرکز خودشناسی JOY در آمریکا، درباره راهکارهای کاهش اضطراب در روابط عاطفی گپی می‌زنیم. خانم دکتر مهراد برامون از ریشه‌های استرس و اضطراب میگن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه